Thursday, 2 January 2014

ಆಸೆ

ಒಲವಿನ ಮುತ್ತನು ಸುರಿಸುವೆಯಾ ಎಂದು ಆಸೆಯಾಗಿ 
ಮನಸಾರೆ ಬರೆದೆ ಈ ಕವನ ನಿನಗಾಗಿ 
ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಂಚು ನನ್ನ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಯ ಸೋಕಿ ಜಾರುವ ಮುತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ 
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವಿತೆಯಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಡಿದ 
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು ನೀನು ಕೊರಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ 

No comments: