Monday, 30 September 2013

ಆಶ್ರಯ

ಒಲವಿನ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ  ಸುರಿಯುತಿದೆ 

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮಳೆಯು ಈ ಹೃದಯದ ಇಳೆಗೆ 

ಇಂಗಿಸಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಅಂತರ್ಜಲವ 

ಬೇಡಿದಾಗ ಸುರಿಯದ ಮಳೆಗೆ ಬೇಕಲ್ಲವೇ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಆಶ್ರಯ ಈ ಇಳೆಗೆ 

Tuesday, 24 September 2013

ಕೈ ಆಸರೆ

ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ 
ನನ್ನ ಮನದ ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದೆ ನೀ ಅವಿತಿರುವೆ 
ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೊಗವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿದರೆ 
ಚಂದಿರನ ಕಂಡ ನೈದಿಲೆಯಂತೆ ನಾ ಬೀಗುವೆ 
ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಹೊಗಳುವ ಆಸೆ ಎನಗಿಲ್ಲ 
ನಿನ್ನ ಮನದ ಅಂದವೆ ಸಾಕು ಅದುವೇ ನನಗೆಲ್ಲ 
ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಒಲವು ಬೆರೆತ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಹಾರದ ಆಸರೆಯೊಂದೆ 

Thursday, 19 September 2013

ಸಿಗದ ಉತ್ತರ

ನೂರಾರು ಆಸೆಗಳು ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿ 
ಮನಸೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ 
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಹಸಿರೆಲೆಯು ಇದ್ದಂತೆ 
ಥರ ಥರ ಭಾವಗಳ ನಡುವೆ ಮನವು ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ 
ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದೋ ನಾ ಕಾಣೆ 
ಚಂಚಲ ಮನಸಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವಗಳ ಮೂಲ 
ಎಲ್ಲಿರುವುದೋ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದೋ  ಒಂದೂ ತಿಳಿಯದು 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನಸಾಗುವುದು ಧನ್ಯ 

Tuesday, 17 September 2013

ವಿಷಯದ ಹುಡುಕಾಟ

ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಏನೂ 
ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸಿಗೆ ಇಂದು 
ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಬರೆದೇ ಬಿಡಲು 
ನಿರ್ಧರಿಸುವೆ ನಾ ಈ ಕ್ಷಣ 
ಅಂದುಕೊಂಡ ಪದಗಳೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಆದರೂ ಬರೆಯದೇ ಇರಲು ಮನಸಿಲ್ಲ 

ಒಲವಾಯಿತು ಛಲವಾಯಿತು 
ನಿಸರ್ಗವಾಯಿತು ನೀಹಾರಿಕವಾಯಿತು 
ಸ್ನೇಹವಾಯಿತು ಪ್ರೇಮವಾಯಿತು 
ಮಗುವಾಯಿತು ನಗುವಾಯಿತು 
ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪವೂ ಹರಿಯಿತು 
ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರೂ ಸುರಿಯಿತು 

ನಾ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ 
ಸವೆಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವೋ ನಾ ಕಾಣೆ 
ಮನದ ಹಂಬಲ ಈಡೆರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ 
ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಕವನ ಎಂಬ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ 
ಭಾವನೆಯ ಹಾಳೆಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿವೆ 
ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರ 
ಕವನವ ಬರೆದೇ ತೀರುವೆ ನಾ ಇಂದು

ವಿಷಯದ ಹುಡುಕಾಟ

ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಏನೂ 
ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸಿಗೆ ಇಂದು 
ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಬರೆದೇ ಬಿಡಲು 
ನಿರ್ಧರಿಸುವೆ ನಾ ಈ ಕ್ಷಣ 
ಅಂದುಕೊಂಡ ಪದಗಳೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಆದರೂ ಬರೆಯದೇ  ಇರಲು ಮನಸಿಲ್ಲ 

ಒಲವಾಯಿತು ಛಲವಾಯಿತು 
ನಿಸರ್ಗವಾಯಿತು ನೀಹಾರಿಕವಾಯಿತು 
ಸ್ನೇಹವಾಯಿತು ಪ್ರೇಮವಾಯಿತು 
ಮಗುವಾಯಿತು ನಗುವಾಯಿತು 
ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪವೂ ಹರಿಯಿತು 
ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರೂ ಸುರಿಯಿತು 

ನಾ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ 
ಸವೆಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವೋ ನಾ ಕಾಣೆ 
ಮನದ ಹಂಬಲ ಈಡೆರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ 
ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಕವನ ಎಂಬ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ 
ಭಾವನೆಯ ಹಾಳೆಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿವೆ 
ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರ 
ಕವನವ ಬರೆದೇ ತೀರುವೆ ನಾ ಇಂದು 

Monday, 16 September 2013

ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿ 
ಕೈಗೆಟುಕದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ 
ನಿನ್ನ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪು 
ಅಂದಕ್ಕೂ ನೀನೆ ಪೂಜೆಗೂ ನೀನೆ 
ಪ್ರೀತಿಗೂ ನೀನೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ನೀನೆ 
ಓ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ 

ಎಂತಹ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೂ 
ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ನಿನ್ನ ದುಂಡು ಮುಖವ 
ನೋಡಿ ಕಂಪನ್ನು ಸವಿದರೆ ಸಾಕು 
ಮನದ ಚೆಂತೆಯಲ್ಲ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಿಬಿಡುವೆ 
ಓ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ 

ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಗೆ  ಬೇಕು ನೀನೆ 
ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕೇ ಬೇಡುವರು ನಿನ್ನನ್ನೇ 
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಸಾಟಿಯಂತೆ 
ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿಗೆ ಚಂದ್ರನೇ ಸಾಟಿಯಂತೆ 
ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಂಪಿಗೆ ನೀನೆ ಸಾಟಿ 
ಓ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ 

Thursday, 12 September 2013

ಆಕಾಂಕ್ಷೆ

ನೀರ ಅಗಲಿ ಮೀನು ಇರಲಾರದು 
ಮಗುವ ಅಗಲಿ ತಾಯಿ ಇರಲಾರಳು 
ಗೂಡು ಮರೆತು ಹಕ್ಕಿ ಇರಲಾರದು 
ಹಸಿರ ಕೊಂದರೆ   ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಲಾರದು 
ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚುಂಬಿಸದೆ ಮೋಡವು ಧರೆಗಿಳಿಯದು 

ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಬದುಕುವ ನಾವು ನಿಸರ್ಗ
ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಾಳಲಾರೆವು 
ಸುಂದರ ಸಮೃಧ್ಧಿಯಿಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ 
ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆಗುವುದು ಸ್ವರ್ಗ 

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಹ ಬೇಡ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ 
ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ 

Wednesday, 11 September 2013

ಮೌನದಿ ಬರೆದ ಒಲವಿನ ಅಕ್ಷರ

ಅರಿಯದೆ ಬಂದ ನೀನು ನನ್ನ 
ಪೂರ್ಣ ಮನವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವೆ 
ಕರೆಯದೆ ಬಂದ ನೀನು ನನ್ನ 
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಡುವ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವೆ 
ಹೇಳದೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀನು ನನ್ನ 
ಜೀವನದ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವೆ 

ನನ್ನ ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ 
ಮನ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇಹುದು 
ಏನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋದೆಯೋ ಏನೋ 
ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಯಿತು 
ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಬರೀ ಮನವೇ ಮಾತಾಡಿತು 

ಈ ಮೌನದ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಿನಗೆಂದೇ ಬರೆಯುತಿರುವೆ 
ಬೇಗ ಬಂದು ಜೋಡಿಸು ಬಾರಾ 
ಮಾಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸುಂದರ ಹಾರ 


ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ ಓ ಬದುಕೇ

ನಾ ಬಯಸಿದ ಜೀವನ ನನ್ನದಾಗಲಿಲ್ಲ 
ಹೀಗೆಂದು ನಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಮೂರ್ಖರಿಲ್ಲ 
ಸಿಗದ ಬಾಳಿನ ಆಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು 
ಸಿಕ್ಕ ಬಾಳನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸುವ ಗುರಿಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವುದೇ 
ವಾಸ್ತವ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ 

Friday, 6 September 2013

ಸಂಬಂಧ

ರಾಗಕ್ಕೂ ತಾಳಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯಾದರೆ 
ಮಧುರ ಗಾನಸುಧೆ ಹರಿಯುವುದು 

ಕರುಳಿಗೂ ಕಂದನಿಗೂ ನಂಟಿದ್ದಾಗಲೇ 
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳುವುದು ಮಗುವಿನ ಆರ್ತನಾದ 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಕೇದಗೆ ಬೆರೆತಾಗಲೇ 
ಹರಿಯುವುದು ಅನನ್ಯ ಸುಗಂಧ 

ಅಂತೆಯ ಬಾಳಿನ ಬಂಧಗಳನು ಅರಿತಾಗಲೆ 
ಜೀವನ ಆಗುವುದು ನಂದನ 

Wednesday, 4 September 2013

ಬೇಡೆನು ಏನು ನಾ ನಿನಗೆ

ಕಡಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುತ್ತಂತೆ 
ಭುವಿಯೊಳಗೆ ಹುದುಗಿದ ಬಂಗಾರದಂತೆ 
ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರಲಿ ಬೆರೆತಿರುವೆ 

ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಜೇನು ಗೂಡಂತೆ 
ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಹೂಗಳಂತೆ 
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ 

ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಹೇಗೆ ಇರು ನಾ ವ್ಯಥೆಪಡೆನು 
ನನಗೆಂದೇ ಒಲಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೆನಗೆ 
ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ಬೇರೇನೂ ಬೇಡೆನು ನಾನಿನಗೆ 

Monday, 2 September 2013

ನೆನಪಿಂದ ನೆನಪಾದ ನೆನಪೊಂದು 
ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದನು ಕೆಣಕುತಿದೆ 
ಹಳೆಯ ಕಹಿನೆನಪನು ಅಳಿಸುವ ಬದಲು 
ಸಿಹಿನೆನಪಿನ ಬೇರನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಿದೆ ಆ ನೆನಪು 
ನೆನೆಯಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದ ಈ ನೆನಪು 
ದಿನ ದಿನವೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇಕೆ... ??