Monday, 2 September 2013

ನೆನಪಿಂದ ನೆನಪಾದ ನೆನಪೊಂದು 
ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದನು ಕೆಣಕುತಿದೆ 
ಹಳೆಯ ಕಹಿನೆನಪನು ಅಳಿಸುವ ಬದಲು 
ಸಿಹಿನೆನಪಿನ ಬೇರನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಿದೆ ಆ ನೆನಪು 
ನೆನೆಯಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದ ಈ ನೆನಪು 
ದಿನ ದಿನವೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇಕೆ... ??


No comments: