Friday, 20 May 2016

ನಾನು ಓದಿದ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದಿರುವ ಸಾಲುಗಳು 
#ಕನ್ನಡ_ಕಾದಂಬರಿಗಳ_ಕೂಟ 
"ಡಾಲರ್ ಸೊಸೆಯ" ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
"ಚೋಮನ ದುಡಿಯ" ಸೊಬಗನ್ನೇ ಮರೆತು 
"ಯಶಸ್ವಿ"ಯಾಗಿ "ಚಂದ್ರನ ಚೂರ"ನ್ನು ಓದಿದರೂ 
"ಸಿಂಗಾರೆವ್ವ" ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು "ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಂಸಾರ"ದಲ್ಲಿ 
ಹುಡುಕುವ ಆಸೆಯೇ "ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು"

No comments: