Tuesday, 17 May 2016

ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕೂಟ
ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೇ ಕೊಡುತಿರುವೆ ನೀ ನನಗೆ ಕಾಟ 
ಊಟ ನಿದ್ದೆಗಳ ಮರೆಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮನವ ಬೆರೆಸಿ 
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಡನಾಟ 
ಹೀಗೆ ಆಡುತಿದ್ದರೆ ನೀ ಇಂತಹ ಆಟ 
ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಿಸುವುದು ನನ್ನ ನೋಟ
ಆಗ ಕಿಚಾಯಿಸಿ ನಗುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪರದಾಟ 

No comments: