Sunday, 26 May 2013

ನೆನಪುಗಳ ಮಾಯೆ

ನೆನಪುಗಳು ಹೀಗೇಕೆ 
ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬಂದು ಕಾಡುವುದು 
ಬೇಕಾದಾಗ ಬಾರದೆ ಹೋಗುವುದು 
ಮೆದುಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೆನಪು 
ಮನಸಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುವುದು 
ಮನಸಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ನೆನಪು 
ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರಿಯುವುದು 
ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಬೇಕಾದ ನೆನಪಿಗೆ 
ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ ನೆನಪಿಗೆ ಏಕಿಲ್ಲ 
ಬದುಕೆಂದರೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ 
ಆಗದಿರಿ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತಲ್ಲಣ 
ಓಡಿಸೋಣ ಕಹಿನೆನಪುಗಳನು ದೂರ 
ಕಟ್ಟೋಣ  ಸಿಹಿನೆನಪುಗಳ ಹಾರ 

No comments: