Saturday, 30 June 2012

ಗೆಳೆಯನ ಹುಡುಕಾಟ

ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೇ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀನು 

ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು 

ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ


ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ 

ಸಾಗರದಲೀ ನಾ ಮುಳುಗಿದರೂ 

ಪ್ರಳಯದಲೀ ನಾ ಸಿಲುಕಿದರೂ 

ನಾ ಬಯಸುವುದು ನಿನ್ನ ಸನಿಹ 

ಮಾತ್ರ ಗೆಳೆಯನೇ....