Saturday, 30 June 2012

ಚಂದ ಚಂದ

ಕಡಲ ನೀರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ 
ಹರಿಯುವ ಅಲೆ ಚಂದ 
ನನ್ನ ಮನದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ 
ನಿನ್ನ ಮನ ಹರಿದರೆ ಚಂದ 

ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಸುಗಂಧ
ರಾಜ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಚಂದ
ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ನೀ ತಂದ
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಚಂದ

ಭೂಮಿ ಬೆಳಗಲು ಆ
ಸೂರ್ಯನಿದ್ದರೆ ಚಂದ
ನನ್ನ ಮನೆ ಬೆಳಗಲು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಚಂದ

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು ಕೇಳಲು ಚಂದ
ಹೂವು ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂದ
ನನ್ನ ಈ ಬಾಳಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯೇ ಚಂದ

No comments: