Tuesday, 29 April 2014

ನೀನಿರದ ಹೊತ್ತು ಹೆಜ್ಜೇನು ಕಡಿದಂತೆ 
ನೀನಿದ್ದ ಹೊತ್ತು ಸಿಹಿಜೇನ ಸವಿದಂತೆ 
ಮುಗಿಲ ತುಂಬಾ ತಾರೆಗಳು ತುಂಬಿದಂತೆ 
ಮನದ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನ ಅಂದದ ಮೊಗವೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ 
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಹೇಗಾದರೂ ಇರು 
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡು 

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಅಮಿತ ಆಶಯ.

Shruti M said...

really u r great ma
god bless you.....
wish you all the best