Tuesday, 9 April 2013

ಬಾಳೆಂಬ ರಥಕ್ಕೆ ಬೇಕೊಬ್ಬ ಸಾರಥಿ 
ಬಾಳೆಂಬ ನೌಕೆಗೆ ಬೇಕೊಬ್ಬ ನಾವಿಕ 
ಬಾಳೆಂಬ ಗುಡಿಗೆ ಬೇಕೊಬ್ಬ ದೇವರು 
ನನ್ನ ಬಾಳು ರಥವಾದರೂ ನೌಕೆಯಾದರೂ 
ಗುಡಿಯಾದರೂ  ಏನೇ ಆದರೂ 
ಸಾರಥಿ ನಾವಿಕ ದೇವರು 
ಇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೇರು 
ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗುವ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸೂರು 

No comments: