Monday, 4 April 2016

ಒಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಭಾವನೆಗಳು ಮುದ ನೀಡಿದರೆ 
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದು ಸುಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ನೋವು ಮಾಡುವುವು 
ಮಾಯಾವಿ ಮನದೊಳಗೆ ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಮನಸು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ 
ಆಗುವ ಆನಂದ ಪರ್ವತಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ 
ಆದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಮನವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ 
ಮನಸು ನರಳಿ ನರಳಿ ಸಾಯುವುದು ಥರ ಥರ 
ಭಾವನೆಗಳ ನಂಬಿ ಬಂಧನಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 
ಬದುಕು ಅದೃಷ್ಟದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕುಣಿಯುವುದು ನಿರಂತರ 

No comments: