Friday, 1 April 2016

ಮರೆತು ಹೋದ ಹಾಡಿಗೆ ನವ ರಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 
ಬರೆಯಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುತಿದ್ದ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ 
ನೀ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿದರೂ ಬಿಡದೇ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುವೆ 
ಬಾರದ ಭಾವನೆಗಳ ಸುಳಿಯದ ಭರವಸೆಗಳ ನಿನ್ನಲಿ ಕೆತ್ತುವೆ 
ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ತಾಯಿ ಮಗುವ ಮುದ್ದಿಸುವಂತೆ 
ನಾ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿಸುವೆ ಓ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕವನವೇ 

No comments: