Tuesday, 3 February 2015

ಮನ ಏನನ್ನೋ  ಬಯಸುತಿದೆ 
ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೋ ಬರೆದಿದೆ 
ಮನಸಿನ  ಆಸೆಯೇನೋ ಬದಲಾಗುವುದು 
ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಬರಹ ಬದಲಾದಿತೆ..?? 
ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನಕೆ 
ಕನಸು ಕಾಣುವ ಹಕ್ಕಿದೆಯಾ..???

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ!