Monday, 6 February 2017

ಬಾಳಿನ ಹೊಣೆ

ಕವಿತೆಯೊಳಗಿನ ಕರೆಯ  ಕೆದಕಿ ಕರೆದರೆ 
ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಕಲ್ಪನೆ 

ಬಾರದ ಭಾವನೆಗಳ ಬಿಂಬಿಸಲು ಬರೆದರೆ 
ಬೇಸತ್ತ ಬದುಕಲಿ ಬಾರದಿರುವುದು ಭಾವನೆ 

ಭಾವನೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ 
ಮರೆಯಾಗುತಿಹುವು ಎಷ್ಟೋ ಯಾತನೆ 

ಯಾತನೆ, ವೇದನೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ 
ಬಾಳಿನ ಬಂಡಿಯ ಸಾಗಿಸುವದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹೊಣೆ 


No comments: