Wednesday, 24 August 2016

ಲೇಖನಿ

ಮೆದುಳಿನ ನಾಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿಯ ಸುಲಿಗೆ 
ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ 
ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಹರಿತ ನೀಡುವುದು ಚೂಪಾದ ತಿವಿತ 
ಚಿತ್ರಗಾರನ ಜೀವ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪ್ರೇಮ 
ಸಾವಿರಾರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಖನಿ ಸುಂದರ ಚಿತ್ತಾರಗಳ ಗಣಿ 

No comments: