Wednesday, 24 August 2016

ಬರೆದು ಬರೆದು ಸಾಕಾಗಿ ಪದ್ಯ 
ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತೆ ಗದ್ಯ 
ಬರೆಯಲಾಗದೆ ಸೋತು ಕುಳಿತಾಗ 
ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿತು ಆ ಗದ್ಯ 
ಕೊನೆಗೂ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಗತಿ ಎಂದು 
ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು ನನ್ನ ಪದ್ಯ 

No comments: