Monday, 1 August 2016

ಪುಸ್ತಕವೆನ್ನುವುದು ಸುಂದರವಾದ ಸುಮದಂತೆ 
ಪ್ರತೀ ಪುಟವೂ ಕೋಮಲವಾದ ದಳಗಳಂತೆ 
ಅವುಗಳನ್ನು  ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮನಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ 
ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧದಂತೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರೆ 
ಹೂಮಳೆಯಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪುವುದು  ಈ ಧರೆ 

No comments: