Monday, 29 December 2014

ವರುಷ ಉರುಳುತಿದೆ ಹರುಷದಲಿ 
ನೆನಪು ಕಾಡುತಿದೆ ಪ್ರತೀ ನಿಮಿಷವಿಲ್ಲಿ 
ಸಿಹಿಯೋ ಕಹಿಯೋ ಒಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು 
ಹೋಗುತಿರುವೆ ನೆನಪಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ 
ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವಾಸೆ ಸಿಹಿ ನೆನಪ 
ಅಗೆದು ಹುಗಿಯುವಾಸೆ ಕಹಿ ನೆನಪ 

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

’ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವಾಸೆ ಸಿಹಿ ನೆನಪ ಅಗೆದು ಹುಗಿಯುವಾಸೆ ಕಹಿ ನೆನಪ ’
ಭೇಷ್ ಭೇಷ್...