Monday, 1 October 2012

ಕಾದಂಬರಿ

ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ
ಪದಗಳೇ ಸಾಲದಾಗಿದೆ 
ಈ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೀಚಿದರೂ
ಅದು ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ 

ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಸಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು 
ಯಾವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬರೆಯಲಿ 
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಲನ್ನು 

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಹಾಲು ಜೇನಿನ ಹಾಗೆ ಬೆರೆತು 
ಸ್ನೇಹ ತ್ಯಾಗದ ಅನುಬಂಧದ ಹಾಗೆ 
ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ

ನಿನ್ನ ಮನಸಿನ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಆ
ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರತಿ 
ಪುಟವನ್ನು ತಿರುವಿದರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳ 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ

No comments: