Sunday, 17 January 2016

ನಾಳೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 
ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯಕಾಲಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸ್ತವ ಹಾಳಾದರೆ 
ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ತಿರುಗೆಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ 
ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿ ಬದುಕಿದರೆ ಬಾರದು ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆ 
ವಾಸ್ತವ ಅರಿತರೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆಯ ನೆನದು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಥೆ 
ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ದುಡಿಯೋಣ ದ್ವೇಷ ಕೋಪಗಳ ಮರೆಯೋಣ 
ನಾವು ಬದುಕಿ ಪರರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಜೀವನವೆಂಬ ಪಯಣವ ಮುಗಿಸೋಣ 


No comments: