Thursday, 2 July 2015

ಭಾವಗಳ ಬೆರೆಸಿ ಮೌನದಲೇ ಕವಿತೆಯ ಬರೆಯುವಾಸೆ 
ಕಾರಣ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುತಿವೆ 
ನುಡಿಗಳ ಪೋಣಿಸಿ ಕವನದ ಹಾರವ ಮಾಡುವ ಆಸೆ 
ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಪದಗಳ ಗುಂಪನು ಹುಡುಕುತಿರುವೆ 

No comments: