Tuesday, 18 November 2014

ನನ್ನ ಮನದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದನಿಯಲ್ಲೇ ಬೆರೆತು 
ಇಂಪಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾದವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ 
ಸಾಗರದ ಅಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಾಚಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿದೆ 
ನನಗಾಗಿ ಸುರಿಯುತಿರುವ ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ರಭಸಕೆ 
ನಾದಗಂಗೆಯ ನಿನಾದಕೆ ಸೋತಿರುವೆ ನಾ ಇಂದು 
ಪ್ರೇಮಗಂಗೆಯ ಹರಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ 


No comments: