Thursday, 8 June 2017

ಮಾರ್ಗ

ಸಾಧನೆಗೆ ಹುಡುಕದಿರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾರ್ಗ 
ಕೊರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗು ಶ್ರಮವೆಂಬ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ 
ಆಗ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಹಾಯಾಗಿ 
ನಡೆಯಲು ಯಶಸ್ಸೆಂಬ ರಾಜಮಾರ್ಗ 

No comments: