Thursday, 6 April 2017

ಕವಿತೆಯೇ ನನ್ನುಸಿರು

ಬರೆದ ಕವಿತೆ ಮರೆತು ಮರೆಯಾದರೆ 
ಬರೆಸಿದ ಭಾವನೆಯ ಬಸಿರು ಬರಿದಾದಂತೆ 
ಬಸಿರೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕವನವೆಂಬ ಕುಡಿಯು ಕಮರುವುದು 
ಕುಡಿಯೇ ಕಮರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಉಸಿರು 

No comments: