Sunday, 7 June 2015

ಇನ್ನೇನು ನೋವೆಲ್ಲಾ ದೂರ ಹೋದವೆಂದು ನಗುವ ಮುನ್ನವೇ 
ಕಹಿ ನೆನಪೆಂಬ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮನಸಿಗೆ ಇರಿದು ಕಣ್ಣೀರ ಹರಿಸುವುವು 
ಆ ನೆನಪುಗಳನು ಮರೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳ 
ಚಿಗುರನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುತ ಬದುಕುತಿವೆ  ಭಾವನೆಗಳು 

No comments: